Spokespersons

Samajwadi Party Cell Handle

Mr. Anand Bhadauriya

+91 9919778866

Mr. Anil Yadav (Noida)

+91 9990286848

Mr. Arvind Kumar Singh

+91 8004918368

Mr. Aashish Yadav

+91 9415546049

Mr. Ashok Dev

+91 9415055080

Mr. Ghanshyam Tiwari (National Media)

+91 9334186699

Mr. Jagdev Singh Yadav

+91 9936928063

Mrs. juhie singh

+91 9793083339

Mr. Manoj Rai Dhoopchandi

+91 9415202225

Mr. Mohammad Abbas

+91 9897624216

Mr. Naresh Uttam

+91 9415905871

Mr. Nasser Salim

+91 9990706701

Mr. Naved Siddiqui

+91 9839065380

Mrs. Pankhurhi Pathak

+91 9891251515

Mr. Rajeev Rai

+91 9900016547

Mr. Rajendra Chaudhary

+91 9415300998

Mr. Ram Pratap Singh

+91 9997066002

Mr. Sanjiv Mishra

+91 9415158905

Mr. Sharvendra Singh

+91 9958415550

Mr. Sunil Singh Yadav

+91 9415785049

Mr. Udaiveer Singh

+91 9412750002