Members of Legislative Assembly
     
  Seat No. Constituency samajwadi party  
  168   Malhiyabad Surakshit Indal Kumar Rawat    
  169   Bakshi Ka Talab Gomti Yadav    
  170   Sarojini Nagar Sharda Pratap Shukla    
  171   Lucknow Paschim Mohd. Rehan Naim    
  172   Lucknow Uttar Abhishek Mishra    
  174   Lucknow Madhya Ravidas Mehrotra    
  176   Mohanlalganj Surakshit Smt. Chandra Rawat    
  177   Bachrava Ram Lal Akela    
  179   Harchandpur Suresh Vikram Singh    
  181   Salon Surakshit Smt. Asha Kishore    
 
Prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Next
©2015 Samajwadi Party. All rights reserved.